Suppantschitsch von und zu Rosenthal auf Ebenau

Rodina Suppantschitschů  pocházela z tzv. Vnitřních Rakous. Koncem 16. století se připomínají v Lublani, ale prvním významným členem rodu byl až Rudolf Suppantschitsch, správce panství rodu Dietrichsteinů, který roku 1622 koupil statek a zámek Ebenau ležící pět kilometrů východně od města Feistritz im Rosenthal. Jeho tři synové se rozhodli pro vojenskou kariéru a získali jisté jméno ve válkách s Turky. Adam dosáhl hodnosti praporečníka a později se 21 let staral o zásobování důležitých pevností. Nějaký čas žil v Rijece a nakonec se usadil v Lublani. Další Friedrich sloužil v armádě 22 let a Rudolph pak sedm. Na Adamovu žádosti povýšil císař Ferdinand III. 26. prosince 1649  všechny tři bratry Suppantschitsche do říšského šlechtického stavu a podle rodinného statku jim udělil predikát von und zu Rosenthal auf Ebenau a erb:

V červeno – stříbrně čtvrceném štítě je modré šikmé břevno se třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí korunovaná černá orlice mající na každém křídle zlatou hvězdu.

Rod pravděpodobně vymřel v první polovině 18. století

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com