Šupančić von Kroisenau

Josef Šupančić (1850-1927) se narodil v Rudolfswerthu v Kraňsku (dnes Novo Mesto, Slovinsko). Roku 1867 nastoupil jako vojín k 45. pěšímu pluku, odkud odešel jako kadet-četař v červnu 1871 ke 47. pěšímu pluku. V únoru 1872 byl povýšen na kadeta-důstojnického zástupce a v květnu 1872 na poručíka. Z armády přešel v září 1874 k 12. zemskému četnickému velitelství a od února 1882 k 9. zemskému četnickému velitelství. V květnu 1882 se stal nadporučíkem a zároveň byl nasazen do bojů proti povstalcům v jižní Dalmácii, kde se zúčastnil dvou střetnutí. V květnu 1884 se vrátil zpět ke 12. zemskému četnickému velitelství, kde byl roku 1889 povýšen na rytmistra II. třídy a roku 1891 I. třídy. V listopadu 1896 se stal majorem, byl přeložen ke 2. zemskému četnickému velitelství a krátce nato vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa. 

Roku 1897 Šupančić požádal na základě více než 31leté služby s účastí na válečném tažení panovníka o nobilitaci. Císař František Josef I. jeho prosbě vyhověl a listinou z 18. prosince 1897 jej povýšil do šlechtického stavu s čestným titulem šlechtic/Edler a predikátem z/von Kroisenau. Zároveň mu byl udělen erb:

V černém štítě je zlaté břevno provázené nahoře vodorovně položeným handžárem se zlatým jilcem a dole zlatou kvádrovanou věží s dvojitám cimbuřím, bránou s polospuštěnou stříbrnou mříží provázenou dvěma střílnami a v patře prolomenou černým oknem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní opačně.

V době nobilitace měl čtyři dcery: Marii (*1879), Elfridu Marii (*1884), Rosalii Marii (*1889) a Gabrielu Marii (*1895). Josef Šupančić šlechtic von Kroisenau odešel do výslužby roku 1907 coby plukovník četnictva (od roku 1902) a pří této příležitosti mu byl udělen Řád železné koruny III. třídy. O dva roky později mu byl přiznán titul a charakter generálmajora ve výslužbě.

 

Jan ŽUPANIČ - Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com