Sudarovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Gaju Sudarovicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turije, spolu se synem Illiou vzešlým z jeho manželky Simleny, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je stříbrný kůl s modrou růží se zlatým semeníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva praporce vlající od sebe, pravý dělený červeno – stříbrně, levý zlato – modře.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 125 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com