Suchanek z Hassenau

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. června 1882 Franze Alexandera Wilhelma Ferdinanda Suchaneka narozeného roku 1821 v Brně, císařského radu, bankéře a viceprezidenta Vlasteneckého zemského pomocného spolku na Moravě, rytíře řádu Františka Josefa, za zásluhy o rozvoj Společnosti rakouského červeného kříže do šlechtického stavu. Diplomem z 15. září 1882 mu udělil titul Edler, predikát von Hassenau a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červený volný kříž. Dole v černém jsou čtyři zlaté hvězdy rozmístěné do půlkruhu obloukem dolů kolem zlaté růže. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zlaté, stříbrné a černé, uprostřed přeložená křížem ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com