Štýrský z Radotína

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 12. března 1604 Havlu Štýrskému, měšťanu Starého Města pražského, predikát z Radotína a erb:

V černo – modře šikmo děleném štítě je zlato – stříbrně šikmo dělený korunovaný lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zelený vavřínový věnec. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé šikmo dělené zlato – černě, levé kosmo dělené stříbrno – modře, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 43, 48.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com