Sturz de Balmazujváros

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Budapešti 23. října 1899 penzionovaného podplukovníka Antala Sturze za třicet pět let služby v armádě, spolu se synem Gyulou Lászlóem vzešlým z manželství s Annou Schilcher, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát balmazujvárosi (de/von Balmazujváros) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném stříbrný rostoucí lev s modrým jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé tlapě zlatou hvězdu. Dole jsou ve zlatě tři modré krokve pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu, avšak bez hvězdy.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 666-670 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com