Stupka de Győrvár

Listinou danou ve Vídni 3. února 1891 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu za více jak třicet let (od roku 1859) služby v armádě s účastí v bitvě u Hradce Králové Tivadara Stupku, majora 14. husarského pluku, udělil mu predikát győrvári (de/von Győrvár) a erb:

V modrém štítě je stříbrný odskakující kůň provázený třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v nahé pěsti železnou šavli.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 281, 333-335 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com