Strobl

Listinou danou ve Vídni 14. listopadu 1791 císař Leopold II. povýšil do uherského šlechtického stavu Martina, místodržitelského koncipistu, a Josepha, výběrčího solního úřadu v Tárkány, bratry Strobly a udělil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je zelený lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. v černém zlatý kůň ve skoku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – zeleně, levý černo – zlatě, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 957–962 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com