Strižić de Višnjevac

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. března 1913 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Frigyese Strižiće, notáře v Belováru (dnes Bjelovar, Chorvatsko), a udělil mu predikát višnjevaci (dr/von Višnjevac). Listinou danou ve Vídni 8. července 1914 jemu a jeho synům Jaroszlávu Napoleonu Miroszlávovi, Božidaru Ivánu Miroszlávovi, Jánosi Irenäuszi Máriovi, Marcellu Napoleonu Máriovi a Zdenkovi Dioniziusovi vzešlým z manželství s Irén Špun-Strižić udělil erb:

V modrém štítě na zeleném pahorku spočívá přirozené hnízdo, na němž sedí stříbrný pelikán krmící vlastní krví pět mláďat. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hnízdo s pelikánem ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 734, oldal; 73. kötet, 168 169 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com