Stritzl von Artstatt

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. listopadu 1915 císař František Josef I. povýšil Friedricha Stritzla narozeného roku 1858 v Tribuswinkel v Dolních Rakousích, doktora práv, bývalého právního zástupce arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, dvorního a soudního advokáta, zemského soudního radu mimo službu a rytmistra mimo službu, do šlechtického stavu. Listinou z 21. února 1916 mu udělil titul Edler/šlechtic, predikát von Artstatt a erb:

Pod zlatou hlavou s černou rostoucí orlicí se zlatou zbrojí a s červeným jazykem v modrém vyniká ze spodního okraje štítu zlatá kvádrová věž s cimbuřím prolomená dvěma černými okny a otevřenou bránou, v níž je zlatá lilie; věž je provázená po každé straně zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatá orlice s červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. března 1918 povýšil císař Karel I. Friedricha Stritzla šlechtice von Artstatt, právního zástupce generálního ředitelství císařského privátního a rodinného fondu, do stavu svobodných pánů. Listinou ze dne 4. května 1918 mu změnil predikát na Freiherr/svobodný pán Stritzl von Artstatt a erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů, změně tinktur přikrývadel na modro – zlatá a černo – zlatá a v přidání černých orlic se zlatou zbrojí a s červeným jazykem na bronzové arabesce jako štítonošů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com