Strasszer

Listinou danou ve Vídni 18. května 1895 císař František Josef I. za 39 let služby v armádě s účastí na tažení do Itálie roku 1859 a ve válce s Pruskem roku 1866 povýšil do šlechtického stavu penzionovaného plukovníka Alajose Strasszera spolu se synem Rudolfem Edem a dcerami Candidou Márií Katalin, Erzsébet Márií Katalin a Márií Katalin Amálií vzešlými z manželství s Annou Márií Eliz Furthmaier, a udělil mu  erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém stojí na zelené půdě obrněný rytíř s dvěma červenými a  jedním stříbrným perem na přílbě, s černou pochvou připjatou na zlatém opasku, držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou,. Vlevo ve stříbře jsou tři červené hvězdy pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno  - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli e zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 632, 657-661 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com