Strasser de Sáncz

Strasser de Sáncz

 

Listinou danou v Budapešti 12. února 1911 povýšil císař František Josef I. Alfréda Strassera (*Letovice 4. září 1854, +Vídeň 18. dubna 1937), obyvatele Vídně a velkostatkáře, jeho syny Alfreda-Istvána a Viktora-Edeho (*26. března 1899) a dceru Clarisse-Máriu-Micaelu vzešlé z manželství s Klárou (Clarissou) von Wertheimstein do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát sánczi (de/von Sáncz) a erb:

V štítě je zlaté šikmé břevno provázení nahoře v modrém třemi zlatými pšeničnými klasy spojenými zlatým prstenem, dole v červeném dvěma zelenými listnatými ratolestmi a mezi nimi zlatým pilovým kotoučem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlato-červeně šachovaná orlice s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com