Strasser de Kisbáb

Nejstaršího ze synů Alajose Strassera (*Győr 1823, +Budapešť 30. června 1888) a Fanny rozené taktéž Strasser, Sándora Strassera (*21. ledna 1851, +Báb [Slovensko] 26. července 1932) velkoobchodníka a obyvatele Budapešti, povýšil císař František Josef I. 20. února 1908 spolu s jeho syny Richárdem-Gézou-Vilmosem-Antalem-Máriou, Elemérem-Herbertem-Vilmosem-Sándorem-Máriou a Ervinem-Endrem-Vilmosem-Mórem-Máriou vzešlými z manželství se Selmou Fröhlich von Feldau do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát kisbábi (de/von Kisbáb) dle jejich statku v Horních Uhrách a erb upomínající na původ Sándorovy manželky:

V modrém štítě černá, zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatou hvězdou na prsou doprovázená v obou horních rozích zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je šedý jeřáb držící v pravé noze hnědý kámen.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com