Strasser de Győrvár

Císař František Josef I. povýšil 14. února 1905 dva z osmi synů Alajose Strassera (*Győr 1823, +Budapešť 30. června 1888) a Fanny rozené taktéž Strasser, třetirozeného Rezsőho (*1857) a sedmého Bélu (*Budapešť 18. února 1864, +Terst 1937) Strassery, veřejné společníky firmy Strasser & König, obchod obilím, v Budapešti, do uherského šlechtického stavu, každého zvláštní listinou. Jako spolupříjemci jsou uvedeni Rezsőho syn Alajos (*1889) vzešlý z manželství s Matild Mandl a Bélovy děti Egon (+1937), Marianne a Fanny vzešlé z manželství s Saroltou Leitner. Byl jim udělen predikát győrvári (de/von Győrvár) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno se zlatým pšeničným klasem. Vlevo děleno. Nahoře v modrém stříbrná kvádrovaná zeď s cimbuřím o šesti stínkách, otevřenou černou bránou provázenou po každé straně střílnou, zpoza zdi vyniká stříbrná kvádrová věž s jednou střílnou a cimbuřím o třech stínkách. Dole třikrát děleno červeně a stříbrně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými (v miniatuře stříbrnými) a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vzlétající přirozená orlice s červeným jazykem držící v pravém pařátu Merkurovu hůl se stříbrnými křídly a zelenými hady.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com