Stransky von Stranograd

Franz Stransky se narodil roku 1829 v Praze. Do armády vstoupil 17. března 1849 jako vojín ex propriis k 20. pěšímu pluku. 16. února 1851 získává hodnost poručíka 2. třídy, 7. dubna 1854 poručíka 1. třídy, 1. října 1858 je povýšen na nadporučíka, 28. srpna 1863 na hejtmana 2. třídy a 1. května 1866 na hejtmana 1. třídy. Hodnost majora získává 1. listopadu 1875 spolu s přeložením k 40. pěšímu pluku. V této hodnosti je 17. října 1877 převelen k 80. pěšímu pluku, v jehož řadách se 1. května 1881 stává podplukovníkem. Účastnil se tažení do Itálie roku 1859 a války s Pruskem roku 1866. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 9. srpna 1881 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Stranograd a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je kráčející zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole ve zlatě jsou tři černá šikmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com