Stransky (1864)

Wenzel Stransky se narodil roku 1792 v Jičíně. Do vojska vstoupil jako soukromý kadet 27. června 1808 k 17. pěšímu pluku, u něhož strávil celou svou vojenskou kariéru. 16. února 1809 byl povýšen na fendrycha, 29. května 1809 na podporučíka, 23. října 1813 na nadporučíka, 16. března 1828 na místokapitána, 15. března 1831 na hejtmana, 29. května 1843 na majora a konečně 27. ledna 1849 na podplukovníka. 16. března 1849 byl penzionován. Účastnil se válek s Napoleonem, roku 1809 byl v bitvě u Aspern raněn, poté bojoval u Wagramu, roku 1813 u Chlumce, Drážďan a Lipska. Při následném tažení do Francie v letech 1814 a 1815 bojoval u Maconu. Roku 1821 pomáhal potlačovat povstání v Neapolsku a v letech 1848 a 1849 se účastnil tažení do Itálie. Celkově sloužil 41 let 8 měsíců a 20 dní. 13. listopadu 1864 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

V černém štítě je červeno – stříbrně dělené břevno provázené nahoře zlatým tlapatým křížem, dole zlatým kruhem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com