Stoma ze Stamburgu

Johann Georg Stoma (psán též jako Stomae) pocházel ze Žitavy. 20. října 1624 byl jmenován účetním při puchhalterii české komory, kde postoupil až na místo registrátora. Za saského vpádu vedl puchhalterii generálního proviantního úřadu. 22. února 1640 kupuje dům U zlatého kohouta v Michalské ulici a získává tak měšťanské právo Starém Městě pražském. Jeho dědic Karel Felix Štoma prodává dům Danielu Globicovi z Bučína. 24. června 1636 udělil Johannu Georgovi Stomovi palatin Jaroslav Bořita z Martinic predikát von Stamburg a erb.

Čtvrcený štít s červeným srdečním štítkem se stříbrným břevnem. 1. a 4. v černém je na zeleném trojvrší zlatý, do středu obrácený gryf s červeným jazykem a vavřínovým věncem na hlavě držící olivový kmen se třemi zelenými listy vyrvaný ze země i s kořeny. 2. a 3. v červeném dvě šikmá stříbrná břevna přitištěná k sobě, každé se dvěma červenými liliemi a zlatou růží mezi nimi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Originál listiny je dochován ve fondu ŘA premonstráti-Strahov v Národním archivu.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com