Stojanov de Moldova

Listinou danou v Lichteneggu 28. listopadu 1895 císař František Josef I. povýšil Ivána Stojanova, penzionovaného majora, za 41 let služby v armádě s účastí v bitvě u Custozzy roku 1866, spolu se syny Wladimirem, Milánem, Sándorem, Tivadarem a Györgyem vzešlými z manželství s Idou Terézií Domby de Gálfalva, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát moldovai (de/von Moldova) a erb:

Ve štítě pod červenou hlavou se čtyřmi zlatými hvězdami je ve stříbře na zeleném trojvrší červený lev držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná tzurnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 784-789 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com