Stoffer

Listinou danou ve Vídni 15. února 1828 císař František I. povýšil do uherského šlechtického stavu Josepha Stoffera, sekretáře uherského palatina arcivévody Josefa, spolu se synem Ladislaem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Marií Hacker, a udělil mu erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrný jeřáb držící v pravém předním pařátu kámen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je jeřáb ze štítu.

Listinou danou ve Vídni 23. února 1905 udělil císař František Josef I. Józsefu Stofferovi predikát vecseklői (de/von Vecseklő) a povolil mu změnu příjmení na Vecseklőy.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 398-401 oldal; 71. kötet, 357, 443 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com