Stodský z Mohrenfeldu

Jan Vojtěch Stodský působil ve službách probošta chotěšovského kláštera Adama Rudera. Při dobytí Plzně vojsky hraběte Mansfleda utrpěl zranění kulí z muškety, padl do zajetí a byl mučen, aby prozradil, kde je ukrytý chotěšovský poklad. Později vstupuje do služeb Jaroslava Bořity z Martinic jako jeho komorník. Roku 1633 zakoupil dům U tři zlatých zvonů v Mostecké ulici na Menším Městě pražském a roku 1637 získal tamtéž měšťanské právo. Další dům, tentokrát v dnešní Letenské ulici vlastnil v letech 1640-1652. Žil ještě 2. srpna 1657, kdy jako svědek pečetí testament sochaře Johanna Georga Bendella. 24. června 1636 mu palatin Jaroslav Bořita z Martinic udělil predikát von Mohrenfeld a polepšil erb.

Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, v němž je na černém pahorku černý trojlístek. 1. a 4. v černém vyrůstá z trojvrší mouřenínský mladík ve zlatém pohanském šatu se šesti černými knoflíky a s červeno - stříbrnou točenicí s dozadu vlajícími feflíky na hlavě. 2. a 3. v červeném tři stříbrná břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno - stříbrně, levé zlato černě, mezi nimi mouřenín ze štítu držící v pravici zelený trojlístek.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com