Stirling de Szentgyörgyvár

Listinou danou ve Vídni 8. září 1890 císař František Josef I. povýšil za třicet let služby v armádě s účastí na taženích v letech 1859, 1866, 1869 a 1878 do uherského šlechtického stavu kapitána pěchoty Sándora Stirlinga spolu se syny Sándorem a Lászlóem Lajosem a dcerami Gizellou Stefánií a Márií Valerií vzešlými z manželství s Márií Semetke, udělil mu predikát szentgyörgyvári (de/von Szentgyörgyvár) a erb:

Ve stříbrném štítě je modré břevno se třemi stříbrnými přezkami provázené dvěma červenými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící v nahé pěsti krátký mečík se zlatým jilcem a záštitou připravený k bodnutí.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 269, 304-307 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com