Stipanović de Cetin

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. listopadu 1905 povýšil František Josef I. generálmajora Jaroszláva Stipanoviće (*4. ledna 1853), za 33 let služby v armádě do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát cetini (de/von Cetin). Diplomem daným ve Vídni 25. dubna 1906 mu spolu s dcerami Klárou Jozefou Aloizií a Elzou Márií vzešlými z manželství s Annou Márií Mayer udělil erb:

V červeném štítě na zeleném trávníku se stříbrným vlnitým břevnem stojí stříbrná kvádrová věž s cimbuřím o pěti stínkách prolomená třemi černými podlouhlými střílnami vedle sebe a černou bránou pod nimi, od níž se na obě strany až k okrajům štítu táhne stříbrná kvádrová zeď s cimbuřím o pěti stínkách a s dvěma černými klíčovými střílnami vedle sebe, vše převýšeno v hlavě štítu třemi stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní opačně.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 500, 618-620 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com