Stieber ze Schildt-Riethu

Caspar Stieber pocházel z rakouského Feldkirchu. Roku 1648 studoval na pražské filozofické fakultě a v květnu 1648 zde získal hodnost bakaláře. Po švédském vpádu na Malou Stranu 26. července 1648 vstoupil do studentské legie, kde sloužil jako mušketýr ve třetím oddíle desátníka Köllera a vyznamenal se zejména při obraně vltavského nábřeží a v bojích o novoměstské hradby. Krátce po skončení války, v červenci 1649, byl promován magistrem filozofie a od roku 1652 studoval v Praze práva. Dne 5. května 1652 byl povýšen do českého šlechtického stavu a získal predikát ze Schildt-Riethu (von Schildt-Rieth) a byl mu udělen erb:

Černo-modře kosmo dělený štít. Nahoře zlatý gryf držící v pravé tlapě zlaté kopí se stříbrno-červeně děleným praporkem, v levé železné tarče routového tvaru. Dole se na bažině, kterou protéká řeka, vidí [zelený] vavřínový věnec střídavě s červenými a stříbrnými listy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com