Stevens ze Stainfelsu

O mládí pozdějšího slavného malíře Antona (Antonína) Stevense není nic známo. Narodil se mezi lety 1590 a 1610 jako syn nizozemského Petera (Pietera) Stevense (okolo 1567 - po 1624), talentovaného malíře a průkopníka krajinomalby, jehož do Prahy pozval Rudolf II. a jenž později působil ve službách Karla z Lichtenštejna. 

Po studiích v Německu se Antonín usadil v Praze, kde bydlel na  postranním právu kláštera sv. Tomáše na Menším Městě pražském. V kostele sv. Tomáše byl také 19. dubna 1635 oddán s Annou Marií, dcerou malíře Johanna Bregela, a zde byla pokřtěna většina jejich dětí. Roku 1640 jej císař Ferdinand III. jmenoval svým komlorním malířem. 25. dubna 1643 mu Jaroslav Bořita z Martinic z palatinské moci udělil predikát von Stainfels a erb.

Čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem se stříbrným břevnem. 1. a 4. v černém je na zeleném trojvrší zlatý, do středu obrácený lev s červeným jazykem držící v tlapách přirozenou skálu. 2. a 3. dvě zkřížené červené ostrve o osmi sucích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a černo - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená křídla, pravé dělené červeno - stříbrně, levé černo - zlatě, mezi nimi je sedící zlatý lev s červeným jazykem a s ocasem obtočeným okolo těla držící v předních tlapách přirozenou skálu.

Antonín Stevens ze Stainfelsu získal roku 1652 měšťanské právo na Menším Městě pražském. Zemřel mezi lety 1673-1675. 


Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com