Sterzi

Listinou danou ve Vídni 13. ledna 1898 Císař František Josef I. povýšil Antala Sterziho, generálmajora a velitele 56. pěší brigády, spolu se snyem Raulem Zsigmondem Emilem Gusztávem vzešlým z manželství s Henrtiette Johannou Ludovikou Ožegović de Barlabaševec, za 42 let služby v armádě do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V černo – červeně polceném štítě jsou dva meče se zlatým jilcem a záštitou provázené čtyřmi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 296, 343-346 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com