Sternthal de Nagypél

Listinou danou v Gödöllő 16. listopadu 1904 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Salamona Sternthala, člena municipálního výboru města Temesváru, spolu se synem Bernátem vzešlým z manželství s Jenny Fischl a dalšími budoucími dětmi z druhého manželství s Malvinou Weisz, udělil mu predikát nagypéli (de/von Nagypél) a erb:

Ve štítě je modrá špice s vlnitou vodou v patě, nad níž se táhne zelený trávník a na něm stojí pobořená věž převýšená zlatou hvězdou. Vpravo v červeném je šikmo položení kosa svisle přeložená zlatým obilným snopem. Vlevo ve zlatě je kosmo položená železná kotva přeložená železným ozubeným kolem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná holubice se zelenou ratolestí v zobáku.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 319, 320, 399-401 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com