Sternischtie von Carlshain

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1898 Carla Sternischtie narozeného v Brně roku 1832, císařského radu a velkoprůmyslníka v Brně, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 3. února 1899 mu udělil titul Edler, predikát von Carlshain a erb:

Pod červenou hlavou se zlatou hvězdou mezi dvěma stříbrnými liliemi je ve zlatém štítě modrá špice, v níž na zeleném trávníku stojí obelisk na třístupňovém soklu, vše stříbrné, špice je provázená vpravo černým ozubeným kolem, vlevo dvěma černými zkříženými tkalcovskými člunky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com