Sternbach

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. ledna 1906 císař František Josef I. legitimoval nemanželský původ Hermine Gradischar narozené 10. října 1886 v Klagenfurtu a pokřtěné 16. října 1886 u sv. Jiljí, dceru Hermanna svobodného pána von Sternbach, plukovníka na odpočinku, povolil jí užívat jména Sternbach, prostého šlechtictví a titulu Edle. Listinou danou 29. března 1906 jí udělil erb:

V zeleném štítě je stříbrné šikmé vlnité břevno provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zelené mezi dvěma zlatými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com