Stern z Rechfeldenu

Pozdější právník Friedrich Stern (1819/20-1889) se narodil v rodině židovského obchodníka v uherském městě Raab. Po smrti otce konvertovala jeho matka i s dětmi roku 1830 ke křesťanství, což Friedrichovi nepochybně ulehčilo kariéru. Po ukončení právnických studií a zisku doktorátu vstoupil do státní služby a stal se soudcem. Jeho kariéra vyvrcholila roku 1880, kdy byl jmenován prezidentem zemského soudu v Salcbursku. Při příležitosti odchodu do výslužby jej císař nejvyšším rozhodnutím z 10. října 1885 povýšil bez taxy do rytířského stavu. Krátce nato, listinou ze 13. listopadu téhož roku, získal predikát z Rechtfeldenu (von Rechtfelden) a erb:
 
V černém štítě zlatá krokev provázená v horních rozích jednou zlatou hvězdou a dole zlatým čtyřlístkem. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla – přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté. Z levé pak vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v přední pravé tlapě zlatý čtyřlístek.
 
Friedrich rytíř Stern z Rechtfeldenu zemřel roku 1889 v Dorfu u jihotyrolského Bolzana.  S manželkou Amalií rozenou Wede měl syna a dceru.
 
Jäger-Sunstenau, Hanns, Die geadelten Judenfamilien in vormärzlichen Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1950.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com