Steingraber

Císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného nejvyšším rozhodnutím z 12. února 1880 dvorního radu Sigmunda Steingrabera narozeného roku 1837 v Opavě, generálního ředitelského radu při generálním ředitelství rakouských státních drah, rytíře královského saského Albrechtova řádu I. tř., do rytířského stavu. Listinou z 21. května 1885 mu udělil predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém stříbrná skála proražená otevřeným tunelem. 2. a 3. ve zlatě černé rydlo zkřížené s černým kladivem1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatým pečetním prstenem s červeným kamenem v zobáku, přikrývadla modro – stříbrná; II. černé, zlatě okřídlené železniční kolo, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com