Steiner von Pfungen

Císař František I. povýšil listinou danou ve Vídni 7. července 1820 do šlechtického stavu Josepha Steinera, doktora medicíny, c. k. radu, vrchního ředitele a předsedu zaopatřovacího ústavu v Brně, udělil mu titul Edler, predikát von Pfungen a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém je doleva obrácená zlatá Aeskulapova hůl. 2. a 3. ve stříbře červené kosmé břevno se čtyřmi stříbrnými routami za sebou. 4. v modrém zlatá hora převýšená zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé stříbrno – červeně, mezi nimi stříbrná routa.

Na základě Řádu Železné koruny III. uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1854 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 2. května 1855 jeho syna Eduarda Steinera šlechtice von Pfungen narozeného v Brně roku 1802, sekčního radu na ministerstvu vnitra, do rytířského stavu, upravil mu predikát na Ritter Steiner von Pfungen a polepšil mu erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný se třemi modrými, nahoře oblačnými břevny. Hlavní štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé červeno - stříbrně, mezi nimi stříbrná routa, přikrývadla modro – zlatá, červeno – stříbrná; II. rostoucí kozoroh přirozených barev, přikrývadla modro – stříbrná, modro – zlatá.

Za vynikající záslužnou činnost při napravování škod z válečného roku 1866 jej císař nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. ledna 1873 povýšil do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vísni 7. června 1873 mu polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý zeleno – stříbrně, mezi nimi ostražitý jeřáb, přikrývadla modro – stříbrná, zeleno – stříbrná; II. pravý klenot rytířského znaku, přikrývadla modro – zlatá, červeno – stříbrná; III. levý klenot rytířského znaku, přikrývadla modro – zlatá. Jako štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na zlaté arabesce z níž splývá modrá páska se zlatou devizou „Treu der Pflicht“ psanou gotickým písmem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com