Steiner de Ópálya

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Feldafingu 12. července 1885 Lipóta Steinera, obyvatele Nagyváradu (dnes Oradea, Rumunsko), jeho syna Armina a dceru Berthu vzešlé z manželství s Katalinou Lederer, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ópályai (de/von Ópálya) a erb:

V červeném štítě je modrá špice se zeleným trojvrším a na něm zlatým lvem s červeným jazykem držícím tři zlaté obilné klasy provázená vpravo stříbrnou hvězdou a vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní stříbrno – červeně. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PER LABOREM AD HONOREM.

Királyi Könyvek 68. kötet, 690-693 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com