Stein de Zombor

Dne 3. června 1870 povýšil František Josef I. Náthána Steina, majitele realit v Budapešti, spolu se syny Frigyesem a Károlyem-Lipótem narozenými v manželství s Katalin Deutsch do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V modro-zlatě děleném štítě je lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy, v levé železnou kotvu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: SZORGALOM ÉS BECSÜLETESSÉG (Píle a čest).

3. ledna 1874 byl všem jmenovaným udělen predikátu zombori (de/von Zombor).

23. června 1903 byla Richárdu Steinovi de Zombor povolena změna jména na Zombory de Zombor.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 77-79, 88-89 oldal, 71. kötet, 175 oldal.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com