Stein de Szill

Listinami danými ve Vídni 16. listopadu 1910 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Manóa a Felixe Steiny, velkopachtýře a obyvatele Bátorkeszi (dnes Bátorove Kosihy, Slovensko). Manóa spolu se synem Jánosem a dcerou Rózsou vzešlými z manželství s Idou Csillag, Felixe  se syny Viktorem a Józsefem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Karolou Stein, udělil jim predikát szilli (de/von Szill) a erb:

Pod červenou hlavou se střídajícími se třemi zlatými granátovými jablky a dvěma stříbrnými liliemi je v modrém na vrcholku přirozené skály zlatá koruna a na ní spočívá zlatě oděná paže držící tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  237, 441-444 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com