Stein de Mecsekjános

Listinou danou ve Vídni 14. února 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Lajose Steina, člena municipálního výboru a viceprezidenta Hospodářské jednoty Baranyské župy, spolu se synem Alfrédem vzešlým z manželství s Ilonou Alt, udělil mu predikát mecsekjánosi (de/von Mecsekjános) a erb:

V patě červeného štítu leží zlatý obilný snop, na něm zavřená kniha ve stříbrné vazbě a na ní sedí vstříc obrácená přirozená sova držící v zobáku stříbrný husí psací brk hrotem doprava, která je v pravém horním rohu provázena zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí sova ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 923 oldal; 73. kötet, 118, 119 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com