Stein (1913)

Listinou danou v Berlíně 16. června 1913 povýšil pruský král Vilém II. u příležitosti pětadvaceti let svého panování do šlechtického stavu generálporučíka Hermanna Christlieba Matthaeuse Steina, velitele 41. divize, udělil mu predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře je černá skála a na ní černý latinský kříž. Vlevo třikrát polceno červeně a stříbrně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je skála s křížem ze štítu.

Hermann Christlieb Matthaeus von Stein se narodil 13. června 1854 ve Wedderstedtu, kraj Quedlinburg (+Lehnin, 26. května 1927) pastoru Hermannu Steinovi a jeho manželce Julii rozené Meyer. 5. května 1883 se oženil s Julií Friederike Meyer (*Seehausen [kraj Wanzleben], 17. června 1861, +Wittenberg, 15. dubna 1890) a měl s ní syna Hanse Georga (*Jüterbog, 17. srpna 1884) a dcery Marii Julii (*Berlín, 28. února 1886) a Elise Annu (*Wittenberg, 4. dubna 1890). Od 4. listopadu 1916 do 9. října 1918 byl pruským ministrem války.

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 9439, sign. VI. S 1168.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com