Stein

Emerich Stein (1762-1833) se narodil v Gorici v rodině císařského důstojníka. Do armády vstoupil jako kadet toskánského pěšího pluku roku 1778, ale po třech letech byl přeložen k dělostřelectvu, v jehož řadách se účastnil v letech 1788-1790 války s Turkem. Později bojoval také s Francouzi a zapojil se do všech válečných tažení let 1805-1813. Po třiceti letech služby, 10. února 1810, byl jako podplukovník bombardýrského sboru povýšen do šlechtického stavu.

Pro válečné akce roku 1813 byl, již v hodnosti plukovníka (od 23. července 1813) 2. pluku polního dělostřectva, pověřen velením dělostřelectva 4. armádního sboru. Velitel sboru generál Johann hrabě von Klenau ho navrhl na udělení rytířského kříže Řádu Marie Terezie, který mu byl udělen císařem Františkem I. 30. října 1813. Na základě řádových statut byl 6. června 1816 povýšen do stavu svobodných pánů a byl mu polepšen erb:

V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno s třemi černými koulemi provázené dvěma stříbrnými osmihrotými hvězdami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

Zemřel v hodnosti polního podmaršálka v Miláně 30. dubna 1833.

Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XXXVIII. Th. Wien 1879, s. 26-27.

 

Autor: Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com