Stecklar z Miensteina

Jan Stecklar pocházel z poddanské rodiny z Třebechovic pod Orebem. V Praze studoval filozofickou fakultu a v květnu 1648 získal hodnost bakaláře. Při obléhání města Švédy roku 1648 byl mušketýrem třetího oddílu studentské legie pod velením desátníka Köllera a vyznamenal se zvláště při bojích u velkého průlomu a při odrážení nepřítele od hradeb. V červenci 1649 byl promován na magistra filozofie a později v Praze studoval práva. Nepochybně v důsledku prokázané statečnosti jej v březnu 1650 Rudolf hrabě Colloredo-Walsee propustil z poddanství a o dva roky později, 27. srpna 1652, jej císař Ferdinand III. povýšil do šlechtického stavu s predikátem z Miensteina (von Mienstein) a udělil mu erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je ve stříbrno - modře routovaném poli červený dvojocasý lev s kamenem v pravé přední tlapě. V stříbrném dolním poli se vidí rozstřílená hradební zeď s odletujícími kameny. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s modrou koulí v levém spáru.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com