Stauber de Nagydorog

Listinou danou ve Vídni 15. června 1910 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Józsefa Staubera, redaktora novin v Aradu, spolu se syny Istvánem a Jánosem a dcerou Margit Márthou vzešlými z manželství s Margit Brüll, udělil mu predikát nagydorogi (de/von Nagydorog) a erb:

V horní třetině modrého štítu je stříbrná krokev provázená ve cviklech do středu letícím holubem držícím v červeném zobáku zavřenou dopisní obálku. Pod krokví je stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrný psací brk, v levé stříbrný list papíru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé opačně.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 194, 517, 518 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com