Stählin

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1854 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 5. ledna 1855 do rytířského stavu Carla Stählina narozeného ve Vídni 5. listopadu 1805, místodržitelského radu a krajského představeného ve Štýrském Hradci, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít: 1. a 4. v modrém zlaté kosmé břevno. 2. a 3. ve stříbře volně stojící červený úl. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla se společným zlatým kosmým břevnem, přikrývadla modro – zlatá; II. dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levé opačně, mezi nimi se vznáší úl ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1874 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. ledna 1874 Carla, nyní už sekčního radu na ministerstvu vnitra, do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán/Freiherr von Stählin a polepšil mu erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com