Srnovec z Varvažova

Listinou danou v Praze 23. února 1549 udělil král Ferdinand I. Jakubu a Vítovi bratřím Srnovcům predikát z Varvažova a erb:

V modrém štítě je polovina srnce přirozených barev. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí srnec ze štítu.

Jakub Srnovec z Varvažova přijal k erbu Jana Lanna Kouřimského, Linharta Touškovského a Vavřince Slánského, kterým erb 28. září 1580 polepšen.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 42, 44.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com