Sretkow von Kostankow

Konstantin Sretkow se narodil roku 1848 v Oravicze v Uhrách (dnes Oraviţa, Rumunsko) roku 1848, ale domovsky příslušný byl do Vídně. 1. listopadu 1864 nastupuje jako desátník u hraničního pěšího pluku č. 14, u nějž se 1. února 1865 stává kadetem a 1. listopadu 1869 kadetem zástupcem důstojníka. V této hodnosti slouží od 1. prosince 1869 u pěšího pluku č. 29 a od 1. března 1870 u hulánského pluku č. 12., kde se 1. listopadu 1870 stává poručíkem a 1. května 1875 nadporučíkem. K 1. září 1878 je přeložen ke generálnímu štábu, odkud se k 12. hulánskému pluku vrací 1. listopadu 1881. 16. května 1882 je převelen k husarskému pluku č. 1 a 1. listopadu 1882 je povýšen na rytmistra. Na majora je povýšen spolu s přesunem k husarskému pluku č. 15 dne 1. listopadu 1894, na podplukovníka 1. listopadu 1897. 6. března 1900 je veden jako podplukovník ve stavu armády a 1. května 1901 je povýšen na plukovníka. 1. listopadu 1904 je odeslán na odpočinek. Za čtyřicet let služby v armádě bez účasti v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 9. prosince 1904 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Kostankow a erb:

Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo v červeném tři stříbrné hvězdy (1,2). Vlevo ve stříbře je černá koňská hlava s krkem a se zlatou hřívou. Dole je v modrém obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla se zlatým břevnem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com