Spurný

Adolf Spurný se narodil roku 1836 ve Vídni. 17. září 1851 nastupuje jako kadet u praporu polních myslivců č. 5. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 1. srpna 1854, kdy je umístěn k pěšímu pluku č. 57, kde 24. dubna 1859 postupuje na poručíka 1. třídy a 29. května 1859 na nadporučíka. V této hodnosti je 1. února 1860 přeložen k pěšímu pluku č. 66, v jehož řadách se stává 25. června 1866 hejtmanem 2. třídy a 1. listopadu 1870 hejtmanem 1. třídy. Jako nadpočetný tohoto pluku přechází k 1. říjnu 1875 na vojenskou školu v Hranicích na Moravě, odkud se vrací ke svému pluku 1. září 1877. Spolu s povýšením na majora je 1. listopadu 1878 převelen k pěšímu pluku Graf Abensperg und Traun č. 21, 1. května 1885 dosahuje hodnosti podplukovníka a 1. května 1888 se stává plukovníkem. Za války roku 1859 se účastnil jako adjutant 4. polního praporu tažení do Přímoří. Za války roku 1866 se 2. srpna 1866 účastnil útoků u Pergine a Levika v Tyrolích. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 1. července 1888 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

V modro – stříbrně polceném štítě je kosmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno modré mezi dvěma stříbrnými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com