Spulak von Elbstetten

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. května 1882 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 5. srpna 1882 Adolfa (Josepha Adama) Spulaka narozeného 31. srpna 1823 v Hradci Králové, místodržitelského radu a okresního hejtmana v Žatci, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Spulak von Elbstetten a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno provázené nahoře zlatou hvězdou. Dole je krokev šachovaná ve dvou řadách stříbrno – červeně provázená třemi zlatými lvími hlavami en face. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný kůň s černou uzdou, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com