Spulak von Bahnwehr

Johann (Wenzel) Spulak se narodil 27. dubna 1829 v Hradci Králové. 7. července 1848 nastupuje u 21. pěšího pluku jako vojín ex propriis, 8. února 1849 se stává poručíkem 2. třídy, 1. října 1849 poručíkem 1. třídy, na nadporučíka je povýšen 1. listopadu 1854, na hejtmana 2. třídy 30. června 1859 a na hejtmana 1. třídy 1. května 1865. 1. listopadu 1871 je převelen k pěšímu pluku č. 70 a 1. října 1873 k pěšímu pluku č. 20, u nějž se 1. května 1875 stává majorem. Během své vojenské kariéry se podílel na taženích roku 1848 do Itálie, 1849 do Uher, 1859 opět do Itálie a roku 1866 bojů v Čechách, přičemž se účastnil bitvy u České Skalice, v níž byl těžce zraněn. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 8. prosince 1879 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Bahnwehr a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě červený rostoucí lev držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole v černém je zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com