Správka z Grimmingfelsu

Ladislaus Správka se narodil v Lochovicích v Čechách 6. srpna 1859, kam byl též domovsky příslušný. Do armády vstoupil 28. září 1877 k pěšímu pluku č. 42 v nejnižší hodnosti, 1. listopadu téhož roku se stává titulárním desátníkem. Jako kadet působí od 1 srpna 1878 u pěšího pluku č. 28, od 1. ledna 1879 je kadetem-zástupcem důstojníka a 1. května téhož roku se stává poručíkem. 20. srpna 1882 je převelen k pěšímu pluku č. 55 opět jako kadet-zástupce důstojníka, poručíkem je znovu od 1. května 1883, na nadporučíka byl povýšen 18. srpna 1888. K 19. únoru 1890 je převelen k zeměbraně, a to k pěšímu pluku č. 37. 16. února 1891 je přidělen jako konceptní úředník na ministerstvo zeměbrany, kde postupuje v hodnostech – 1. listopadu 1894 se stává hejtmanem II. třídy, 1. listopadu 1896 hejtmanem I. třídy, 1. listopadu 1909 majorem a 1. listopadu 1913 podplukovníkem. Jako podplukovník s místním ustanovením je 1. června 1915 jmenován velitelem domobraneckého etapního praporu č. 505, 1. listopadu téhož roku je povýšen na plukovníka a 31. března 1916 poslán na odpočinek. Aktivován je 13. října 1916 s přidělením k etapnímu praporu č. 493, a to až do 28. února 1917. Boje s nepřítelem se účastnil hned na počátku své kariéry, roku 1878 při okupaci Bosny a Hercegoviny, konkrétně při obklíčení Livna. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1917 jej jakožto plukovníka na odpočinku císař Karel I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 22. prosince 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Grimmingfelsu/von Grimmingfels a erb:

Polcený štít.Vpravo v černém je na zeleném trávníku stavba v byzantském stylu s výklenky, z jejíž kopule vyniká řecký kříž, z něhož visí řetězy, vše stříbrné. Vlevo je ve zlatě modré břevno provázené nahoře třemi modrými hvězdami (1,2) a dole přirozenou horou u úpatí zalesněnou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jesou tři pera, černé, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com