Sporschill

Císař František I. vyznamenal dne 6. září 1833 rytířským křížem Leopoldova řádu Petera Sporschilla, apelačního radu a purkmistra Královského hlavního města Prahy. Na základě jeho žádost jej následně nejvyšším rozhodnutím z 21. června 1834 povýšil do rytířského stavu. Listinou vydanou ve Vídni 16. září 1834 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě dva zkřížené liktorské svazky. přirozených barev převázané červenými řemeny. 2. a 3. šestkrát děleno černě, zlatě, červeně, stříbrně, modře, stříbrně a zeleně, na pěti prostředních pruzích je zelený dubový věnec, uvnitř něj červený tlapatý kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. čtyři jezdecké korouhve, zahnuté a špicemi ven obrácené na zlatých žerdích, pravá dělená černo – zlatě, druhá červeno – stříbrně, třetí modro – stříbrně, čtvrtá zelená, přikrývadla černo – zlatá; II. stejné korouhve ve stejném pořadí, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com