Sponner z Ostrowů

Johann Sponner se narodil 31. prosince 1866 ve Vídni, ale jeho domovskou obcí byly moravské Kunčice. Do armády narukoval 31. prosince 1883 k hulánskému pluku č. 1, v němž sloužil do 17. srpna 1885 jako prostý vojín a pak titulární desátník a četař. 18. srpna 1885 byl převelen k hulánskému pluku č. 6 jako kadet a v jeho řadách postupoval v hodnostech až na rytmistra, na nějž byl povýšen 1. prosince 1898. Od 1. května 1911 působil v hodnosti majora u dragounského pluku č. 3 a 1. května 1914 byl povýšen na podplukovníka. V této hodnosti se jako velitel 2. divisionu svého pluku účastnil mnoha střetnutí na severním bojišti Velké války od srpna 1914 do dubna 1915. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1916 jej císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplom byl vydán 11. května 1916 a těsně před jeho vyhotovením byl Johann Sponner povýšen do hodnosti plukovníka. Diplomem mu byl udělen erb a predikát. Původně měl znít von Sponnerstorff, ale nakonec získal tvar von Ostrowy podle lokality na soutoku řek Swinia a Rata náležející k Sponnerovu statku Wolice v żółkiewském okrese v Haliči.

Erb: Pod modrou hlavou s podkovou provázenou po každé straně hvězdou, vše zlaté, je v zeleném stříbrné vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrýadly. Klenotem je černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com