Sponner (1882)

Marzell Sponner se narodil toku 1830 v Uherském Hradišti. Do rakouské armády narukoval v nejnižší hodnosti 16. srpna 1849 k pěšímu pluku č. 3. Od 7 července 1852 slouží jako kadet, 13. listopadu 1854 dosáhl hodnosti poručíka a 13. května 1859 nadporučíka. V této hodnosti byl 1. února 1860 přeložen k pěšímu pluku č. 70, 26. května 1866 byl povýšen na hejtmana II. třídy. V této hodnosti absolvoval tažení do Itálie, ale bez účasti v bojové akci. Hejtmanem I. třídy se stal 1. května 1870. K 1. říjnu 1873 je převelen zpět ke 3. pěšímu pluku a ve stejné hodnosti je 1. listopadu 1877 přeložen k pěšímu pluku Leopold II., König der Belgier č. 27 a s ním táhne roku 1878 do Bosny a Hercegoviny. Prvního nasazení se dočkal u Čitluku jihovýchodně od Mostaru, 4. srpna se účastnil bojů u Pašić-Hanu, 19. srpna uvádí svou přítomnost v bojích u Dubravy a Kremenace a při osvobození Stolace, 21. srpna bojoval u Grancereva, 22. září se účastnil boje u Klobuku a ve dnech 24.–28. srpna se podílel na jeho bombardování a dobytí. Listinou ze dne 24. ledna 1882 jej císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu tirul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je kráčející zlatý lev s červeným jazykem. Dole v modrém stojí na hlinitém pahorku čtyřhranná věž s cimbuřím postavená z přirozeného zdiva prolomená dvěma okny vedle sebe v čelní stěně, pod nimi černými dveřmi a jedním oknem na viditelné pravé stěně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com