Spolarich

Listinou danou ve Vídni 27. listopadu 1824 povýšil císař František I. do uherského šlechtického stavu Joanna Spolariche, nadporučíka čtvrtého haličského pěšího pododdílu hraničářů a udělil mu erb:

V červeném štítě je zeleně oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou a se zlatým portepée. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem, jsou tři zlato – černá pera.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 38-43 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com